Imperial Cleaning

Hoe voorkom ik dt-fouten

Iets kapot maken zonder reden, behoorde tot het verleden en met zinloos geweld moest je bij Rock niet aankomen. Ik heb geprobeerd om hier mee te leven maar het lukt niet omdat ik zelf dan chronisch aandacht tekort kom.

Hoedoe door: Bastienne Wentzel

Endlich online!

In het Wallisch is het y s t a e n. Ook bij Kiliaan 'ten' , en bij Huygens: Courant; Tilburgse Typen afl. XIII; 28 maart Stadsnieuws - Et schouw tenostenbaaj en dömke - het scheelde ongeveer een cm Cees Robben — Mar meens ik stao himmel tep Henk van Rijen - verschillende.

Henk van Rijen - 'teraawste'. Van Delft - Het werk is "terouwste klaor" wil zeggen, dat het bijna voltooid is. Verhoeven - Herinneringen aan mijn moedertaal - -. WNT vermeldt de uitdr. Pierre van Beek - 'trouwste' - in grote trekken, zo ongeveer, ook wel: Cees Robben — Onze Jaon Cees Robben — Sigaren, centen in de tes Henk van Rijen - zak, broekzak. Het woord is in dezen zin thans vooral in Z.

Cees Robben - man houdt zijn scheerwater warm op een testje - Prent van de week detail De test verschilt v. Mandos - Brabantse Spreekwoorden - - meej de hoed in de haand Pijnenburg - Bijdrage tot de etymologie van het oudste Nederlands, Daamen - Handschrift -- "'n flinke tet meisje ". WBD bergplaats voor paarden tuig. Da' veulen is al wat toomwijs. In tegenwoordige tijd ook vocaalkrimping: Cees Robben — [hij] teult er wilde blommen Nel Timmermans; Den orlog; CuBra; ?

Van Beek - "Thuis zijn" betekent het kaart spel winnen. Bertens; transcriptie Hans Hessels Hermans, transcriptie door Hans Hessels. Daamen - Handschrift -- "teut - een soort van marskramer met manufacturen op den rug die de dorpen overal afgingen, meest Duitschers". Cees Robben - Prent van de week - teut. Daamen - Handschrift -- "hij was teut dronken ". Wordt ook gebruikt voor 'dronken'. Weijnen, Etymologisch dialectwoordenboek - teut — tuit van een kan, neus van een schoen.

Cees Robben — Stao daor nie te teute.. Van Beek - "Ge moet nie teute. Ge moogt niet treuzelen. Courant; Typisch Tilburgs afl. Pierre van Beek - ruilen door kinderen. Henk van Rijen - weifelen, tuitelen. Bosch tuitele - ruilen kindertaal. Weijnen, Etymologisch dialectwoordenboek - tuitelen - ruilen. Henk van Rijen - weifelaar, tuitelaar.

Henk van Rijen - brandewijntje met suiker. Hij hee wel tienderande soorten en allemaol echte ras-kiepe. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onzevader 15 maal en het Weesgegroet maal door de rozenkrans driemaal te doorlopen.

De verkorte versie van het rozenkransgebed is het rozenhoedje. Hiervoor gebruikt men de rozenkrans of paternoster met zijn 5 grote en 50 kleine kralen slechts eenmaal. Cees Robben — As gij oew tientje bidden wilt Cees Robben — Des Toos en Tiest.. Daamen - Handschrift -- "Tiest 'onzen Tiest' verkorting van den naam Janbaptist ".

WBD aajke-tiet - ei hs K WBD tiet tiet tiet, tie tie tie, kiep - roepwoorden voor de kip. WBD tiet - roepwoord voor de haan. Pierre van Beek - tiet - kip, vrouwenborst. Daamen - Handschrift -- "'t goa as 'n tiet 't gaat als vanzelf ". Weijnen, Etymologisch dialectwoordenboek - tiet - kip. TIET, voor tit, titte, Lat. MP tietaajke - kippe-eitje. Cees Robben — [Van de menukaart in een restaurant: Dan nog efkes kaokele en de roest op Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen - tiet-ei voor hoender-ei.

Daamen - Handschrift -- "tietkorf - boezem". Henk van Rijen - sperma. Tijding doen voor tijding geven, bescheid doen, antwoord geven. Ten platten lande zegt men 'ting doen'. Somtijds wordt het gebruikt voor eenvoudig 'kennis geven'. Bosch teng - tijding, bericht. Henk van Rijen - langdurig, zonder eind. Van Beek - Hij is veel te tijlijden. Courant; Dialect en spreekwijzen; 6 december Hanna zaat vlijtig te tikkere mee d'r braainaolde Over het verschil in uitspraak, zie: Tot genoege van et Tilbörgse puubliek.

Weijnen, Etymologisch dialectwoordenboek - temper, timper - beslag Meierijs, wvla. Dan stonne wij op ons tintjes Hij gonk op et tipke van den stoel zitte Cees Robben — Vruuger han jong snotneuze.. T-shirt met reclame voor de Kringloopwinkel Tilburg Het blijkt geen Tilburgs en niet eens gewestelijke taal, maar ABN te zijn. Van Dale vermeldt het Bosch tisse - gespannen zijn, zijn ongeduld niet kunnen verbergen.

Haor Tisse - haastig opdrijven. PM tik licht rakend. Daamen - Handschrift -- "'t schol mar 'n titske een beetje ". En 't daanste er nog 'n titske bij Pierre van Beek - tamme vogel kraai, kauw, roek, gaai , b.

Elie van Schilt - Veul jongens hadden toen un tam ekster op durre schouwer, ze hadden allemal dezelfde naom 'tjannek'. Henk van Rijen - drinken, zuipen. GG tobberig of zielig mens. Naar het begin van de pagina. Inhoud Woordenboek Tilburgse Taal. Gift es gaa en toddeke. Cees Robben - 'en 't zwiepte as 'n tötje Daor komt den toddekreemer aon,. De kender, ze graaien in schuur en in schop. Ze laoien d'r zakken toe boven toe vol. De toddeman zet er z'n waogeltje stop,. De toddeman laacht er mee heel z'n gezicht,.

De kender die springen en gieren van lol. Henk van Rijen - bed. B van hier toe daor. Toe zelfs z'n hoesten en kuchen toe Piet Heerkens svd; Den jongen dokter; feuilleton in 3 afl. Audio-opname -- van smorges vijf uure toe saoves twaalef uure Interview met dhr.

Ge zondigde van hier toe giender, verkondigden ze van de prikstoel… Lodewijk van den Bredevoort — ps. Verhoeven - Herinneringen aan mijn moedertaal - - TOE vz - tot aan, dikwijls herhaald achter de aangeduide plaats of tijd; toe de school toe, toe Kerstmis toe.

Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant - krt. Aan den overweg die netuurlijk toe was, wier er gestopt.. Henk van Rijen - dichtbinden. Henk van Rijen - dichtgeplakt. En rooi zakdoeken en kazienees verkoopen zin de Heuvelstraot nog wel. TOEKIEL noemt men in deze streken de meestijds blaauwe kielen, door de karrelieden en anderen gedragen wordende, omdat dezelfve van voren toe zijn, en even als de hemden over het hoofd aangeschoten worden.

Cees Robben — [vrouw in kruidenierszaak: Et wier hoe langer hoe gekker, mar nie lekker. Pierre van Beek - Tilburgse Taaklplastiek Een belangstellend lezer vestigt de aandacht op een originele verklaringsmogelijkheid van de herkomst van ons "toemet" dat men ook wel als "toemert" ontmoet.

We ontmoeten dit woord ook in andere Latijnse of Romaanse talen, zoals in het Italiaans en in het Frans, in welke laatste taal het "augmenter" luidt. Weijnen, Etymologisch dialectwoordenboek - toemaat, tommet - nagras. Verhoeven - Toemaat toemut of toemunt , tweede oogst zie blz. Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Braban - toemet: Cees Robben — [over een magere vrouw: Verhoeven - Herinneringen aan mijn moedertaal - - Van 'toemet', najaarsgras extra-oogst. Letterlijk 'katje in het najaar geboren'.

Verhoeven - Herinneringen aan mijn moedertaal - - blz. Pierre van Beek - Jong katje dat in het najaar geboren is. Ze zouden niet zo goed zijn als voorjaarskatjes, omdat ze te veel achter de kachel opgroeien. Henk van Rijen - toentertijd, destijds. R Allee, et hoeft nie toepertoe - Het kan toch wel op, al is het lekker!

Cees Robben — Korsemis.. En toepertoe mar laoie en losse Jaor in jaor uit.. Henk van Rijen - hij spaojde mar toepertoe, toe tweeje toe - hij spitte alsmaar door tot 2 uur toe.

CiT 49 'Hij spaoide mar toepertoe toe toe tweje toe'. GG toepartoe, toepertoe - zonder beperkingen, alles ineens Fr. Als carnavalsmotto was voorgesteld iets met 'toepertoe'; resultaat: Later bleek het in de praktijk neer te komen op 'toepertoe taastenie toe'. Cees Robben - Tis enen hillen toer - het is een moeilijk karwei. TOER - zelfstandig naamwoord m.: Henk van Rijen - 'K-maok nog gaaw un toerke vur-k wir in de burries mot' - Ik doe nog vlug een dutje, voor ik weer moet gaan werken.

Ze zullen dus wel, as wij sliepen, in de bedsteej hebben liggen toerlezjoeren. WBD brood thuis bezorgen. Alleen aangetroffen bij Heerkens. Ge weet wel waor Baokel in Brabant lee: Daamen - woordenlijst - "toethaspel - sukkeltje".

De betekenis is niet geheel duidelijk, gezien slechts deze mededeling: M'n biekes zie ik geere gaon. Cees Robben — En daornao [ na de kermisweek] Daamen - Handschrift -- 'toffel' - tafel.

Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant - Volgens krt. WvM 'en t van dees toffel'. Ze han nog gin benul van suppriese maoke. Om op de vrijdag terug te komen. GG ongewenst gedrag in het openbaar afstraffen, een volksgericht houden. Henk van Rijen - ketelmuzikant. Henk van Rijen - taalde. Henk van Rijen - tafelzeil Fr. Lodewijk van Dorrus Misters - Een grote 50 jaar geleden waren de tonnen nog in gebruik en werd een ton gerekend op liter inhoud. Lowie van Dorrus Misters; rubriek Onze Tilburgse folklore, afl.

Henk van Rijen - geldbedrag ad f. Mandos - Brabantse Spreekwoorden - - en Tilburgse ton hebbe Pierre van Beek - Tilburgse Taalplastiek - Als vroeger een Tilburger zei dat hij een ton bezat, werd dat met een korreltje zout genomen Men schatte dat op dertigduizend gulden. WBD mond- en klauwzeer bij koeien. En det de mert van de patrasen, die ge ton kuilde. Henk van Rijen - tuinman. Cees Robben — Hoe vonde menne tonpraot, Nel..? Cees Robben - detail Prent van de week Henk van Rijen - gez.

Nie oover et töntje loere. Gent TOOG 1 toonbank: Wat voor mij aanleiding was tot onderzoek. Ook best logisch want in het begin wordt de narcist altijd geloofd, en zowiezo het is de narcist die vaak beloofd de winst van het bedrijf wel eens te verdubbelen dus die wordt al gauw als heilige gezien. Het voordeel dat ik had, was dat er al veel klachten lagen, dus ik werd geloofd. Dus zoek uit in hoeverre er al geklaagd is over haar, en hoe de rest van het personeel tegen haar aankijkt.

Als je er alleen voor staat is het kansloos. Punt twee, je zal naar een vertrouwenspersoon of human resource toe moeten stappen. En daar tactisch je verhaal neerleggen, dus niet meteen volle klacht of gestrekt been erin. Probeer juist hen te peilen hoe zij over jou baas denken. Soms laten ze niets los, maar kan je toch merken dat ze hem als heilige zien etc, soms laten ze juist veel los. Dan weet je hoe sterk je staat. Dat vertelde ze wel tegen de rest van het personeel maar niet tegen de narcist of hr.

Sommige wel, maar de meerderheid is bang en vertrekt liever stilletjes. Het bedrijf is uiteindelijk ook tenonder gegaan door wanbeleid. Mocht het uit de hand lopen of te heet onder je voeten worden, ziekmelden, gesprek met huisarts of bedrijfsarts en daar je klacht neerleggen. Reken er wel op dat je dan zeker bij HR moet komen. Het uiteindelijk doel zal moeten zijn dat HR genoeg klachten of aanleiding ziet, dat ze een dossier gaan opbouwen.

Daarmee kunnen ze je baas dan uiteindelijk ontslaan. Is dit niet mogelijk, dan zou je misschien kunnen kijken of je overgeplaatst kunt worden naar een andere afdeling.

Dingen die je kan verwachten: Ze zal samen spannen, mensen opnaaien dat jij slecht bent voor het bedrijf, ze zal allerlei truukjes uithalen. Ik heb 2 keer bij HR tegenover de narc gezeten. Ik won telkens de strijd omdat ik door had wat hij telkens deed en dit benoemde. Hij legde woorden in mijn mond die ik niet gezegd had. Zoiets als wanneer ik zeg dat ik lastig met hem samen kan werken dan zegt hij oh dus jij vind mij een klootzak, nou dankje wel hoor.

Dan zei ik weer nee dat zei ik niet, nu verdraai je mijn woorden. Klaar, hij wordt zo langzaam ontmaskerd. Ook ging het van, nou de rest vind mij een top gozer, ik zeg dat is misschien hoe jij het ziet, maar niet wat werkelijkheid is.

Klaar zo werd ie weer ontmaskerd dat ie de waarheid zit te verdraaien. Een collega vertelde mij ook, narcisten hebben maar een paar simpele schijnbewegingen en verders niks. Dus op zich kan je een discussie makkelijk winnen, zolang je maar alert blijft op wat ie probeert, ga niet teveel op de inhoud in, maar meer op wat ze probeert. Hartstikke bedankt voor jouw reactie.

Helaas is de HR afdeling niet te vertrouwen. Dat heb ik uit eigen ervaring Al meegemaakt. Ik en mijn leidinggevende zijn al naar een mediator geweest. Eindelijk kon ik mijn verhaal kwijt na al ruim 4 jaar te worden getreiterd. Die mediator heeft geluisterd naar mijn verhaal en zij heeft mij als advies meegegeven om voor mezelf op te komen en mij nooit meer door leidinggevende in een hoek te laten duwen.

In het driesprek wat wij uiteindelijk hadden heb ik dat duidelijk aan leidinggevende medegedeeld. Het is eventjes goed gegaan, maar nu denkt ze de tactiek te hebben gevonden om mij iedere keer uit de tent te lokken. Ze verzint van alles. Zoals, van derden heeft zij vernomen dat ik mij negatief uitlaat over haar. Zij creeert haar eigen verhalen en waarheid. Vervolgens vindt er dan weer een gesprek plaats tesamen met onze gezamelijke baas, dit op mijn verzoek.

Hiervan maakt zij dan weer een gespreksverslag. Hiermee sta ik dus iedere keer in een negatief daglicht. Als ik iedere keer hierop reageer, graaf ik mijn eigen kuil, want dan raakt onze baas mij beu en zie ik de bui al hangen.

Wat ik nu wel doe, is aan- en opmerkingen verwoorden in een verslag wat ik bewaar voor mezelf. Je hebt gelijk dat narcisten woorden in je mond willen leggen en dat je heel alert moet blijven op wat ze proberen. Ik denk zelf, dat ik haar zoveel mogelijk moet negeren en moet proberen haar los te laten en niet teveel ingaan op wat zij probeert uit te lokken.

Het gekke is, dat ik iedere keer een soort patroon constateer bij haar. Als zij Kritiek krijgt op haar werkwijze dan gaat zij wraak nemen. Eigenlijk vind ik haar triest. In ieder geval nogmaals dank voor je reactie. Wat apart dat zij de gespreksverslagen maakt waarin zij zelf partij is. Ja narcisten kunnen geen kritiek verdragen.

Ze vinden zich zelf nooit goed genoeg, en daarom doet het extra pijn als je zegt, hey dat kan beter. Voor een gezond persoon is dat een fijne tip, maar voor een ongezond persoon neemt het op van, zie je wel ik ben niet goed genoeg. Ik hoop dat je strategie werkt. Probeer ook voorzichtig te peilen of je medestanders hebt, kan je ook meteen zien welke mensen juist helemaal meegaan in haar gekte. Die zijn er ook altijd wel een aantal.

Die verraden jou ook als ze even kunnen. Beste J, Kun je aangeven wat jou het meest heeft geholpen om je narc. Ik heb een zoon van 13 die al 4 jaar klaagt over het gedrag van zijn vader, van wie ik 8 jaar geleden gescheiden ben.

Ik wil hem dan maar zelf gaan helpen, maar weet niet goed hoe ik moet beginnen. Hij probeert nl wel afstand te houden, maar wordt steeds weer door zijn vader ingepalmd waarna zijn zelfvertrouwen weer een paar nieuwe deuken oploopt. Daarna ging ik eens kritischer kijken. Want, zoals je misschien wel weet, als je er midden in zit, ben je compleet blind. Zo kwam ik erachter. Afstand nemen gaat het beste door te veranderen van omgeving of vriendengroep.

Ik ga nu zo min mogelijk op bezoek, want ik weet dat als ik daar een uur ofzo zit ik weer mezelf een beetje wazig ga voelen, mezelf ga verliezen.

Geen of weinig contact is het beste, maar dan moet je wel een alternatief hebben, dus een gezonde! Compleet andere omgeving, dat scheelt een hoop! Totdat ik mijn eigen kindreen kreeg En de belletjes beginnen te rinkelen Nee een moedrr houdt liefde te geven. Mijn vader hou en hij arme doel gevangen zit in haar ziekte Ze expres hem gebruikt zodat we reAgeeen Uit get niets bellen en zeggen dat ze per ongeluk belde Arogant maar de controle wil ze overal op hebben Nu ik niets meer deel afstand heb genomen ben ik de boosdoener Schuldgevoel aanpraten Jou vader zegt ook al hoe durft ,,,,,,,, weinig van zich te laten horen En hij trilt helemaal door jou Ik weet dat mijn vader dat nooit zou doen maar puur manupileren En jij was mijn beste dochter en jij was mijn grote steun en nu ven je er niet meer voor me en jou man deugd niet want het komt vast door hem.

Wat moet je er nou mee Laten gaan en idd bellen en discussies vermijden zodra ze weer begint met verwijten? Ze is me gewoon aan het controleren Ik mag met nienamd anders appen want ik moet haar bellen! Tja dat is dus niet gebeurd maar puur een spelletje!!!

Ik ben er ook na meer dan 30 jaar achter dat ik een narcistisch moeder heb. Zij is zooo zielig nu. Maar ik zoek iemand die in de zelfde situatie zit.

Ik vind het namelijk er moeilijk te accepteren en te geloven enz enz. Hallo Erica, Ook ik ben er onlangs achter gekomen dat mijn moeder narcistisch is, ik ben daardoor depressief en krijg therapie maar zij vind thet heel erg voor zichzelf dat ik aan mezelf werk en haar dus geen aandacht meer wil en kan geven. Zij is in haar ogen nu slachtoffer van mijn depressie. Ik herken het gevoel van moeilijk te accepteren en heb daarbij zelf nog een schuldgevoel naar haar toe.

In mijn hoofd weet ik dat schuldgevoel niet terecht is maar ja………. Ik ben nu 33 en er sinds dit weekend achter gekomen dat mijn vader narcistisch is of in ieder geval dit gedrag vertoont. Ik vind t heel moeilijk om in te schatten of ik nou gek ben en me aanstel of dat dit de waarheid is Ben erg van slag. Ik zoi opk graag in contact komen met iemand die ook narcistische ouders heeft. Ik sta wel open voor mail contact, ik hoop nog een keer een golden child te spreken, degene met wie ik contact heb gehad waren de scapegoats.

Mocht je interesse hebben, mijn email is roodbruinzwart hotmail. Hallo, mijn leidinggevende is overgeplaatst,wij zijn dus serieus genomen daarin. Ik heb ook narc. Het boek van jan storms: Zodra narcisten merken dat je niet meer reageert laten ze je los. Als je weggaat tref je ze ergens anders weer. Stinkend jaloers zijn ze op jouw geluk.

Zorg dat je dat blijft en koester jezelf. Je wordt er heel sterk van. Het ga je goed! Ze zijn altijd zo grensoverschrijdend en hebben geen respect voor je prive leven, alsof je alles MOET delen. Want anders hoor je er niet bij. Lekkere voorwaardelijke acceptatie weer….

Wat bedoel je met stinkend jaloers op jou geluk, welk geluk doel je op? Ze draaien geestelijk gezien in een cirkel en komen daardoor altijd weer bij hun eigen uit…,.

Dit is een stilte om jou gek te maken. Trap er niet in anders geef je hem het gevoel dat hij gewonnen heeft. Probeer hem te negeren dat is het enige wat werkt. Ga vrolijk doen waar hij bij is daar heb je m veel meer mee.

Succes je kan het! Ook op deze site herken ik wederom patronen in de artikelen die aanzetten tot reacties met ook wederom herkenbare patronen. Uiteindelijk komen we toch bij onszelf uit, en staan we allemaal voor dezelfde keuze; blijven of verder gaan.

Velen maken zich er schuldig aan wat de zogenaamde narcist wordt verweten; zondebokken als werkwoord ook wel genoemd. Het is alles voornamelijk de schuld van de vreselijke gestoorde manipulatieve monsters, is wat ik veel lees. Alsof we er zelf niet echt toe doen of hebben gedaan.. Blijven vervallen in soortgelijk destructief gedrag is het toepassen van karaktermoord!

Wat is het doel hiervan, en zal het hiermee bereikt worden? En zeker kan ook op mij overtuigende overredingskracht worden losgelaten. Maar wat zal het brengen, en voor wie?

Om er dan ook maar eens een psychologische term in te gooien, is dit vooral primitieve conflicthantering! Wat extra toevoegen lijkt me zinvol. Al die vreselijke ellendige verhalen hebben na verloop van tijd door inhoudelijk onveranderlijk herhalen het effect van bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis. En na weer een tijd lezen we erover heen, zappen we door naar misschien iets vrolijks. Hou toch op, schei toch uit, wat een poppenkast!. Ja, het is werkelijk vreselijk wat ons overkomt en is overkomen.

Maar er is zoveel meer. We veranderen er geen reet meer aan, totdat we zelf veranderen, maar dan wel in mensen die iets positiefs weten te brengen. Of anders, blijf kauwen op dat kauwgompie dat allang zijn smaak heeft verloren en maar niet wordt uitgespuugd. Voor de nieuwkomers hier, wees alert en blijf niet hangen, want anders zul je ondergaan wat sommigen van ons al jaren, zo niet een leven lang doen. Let op de beheerders van dit soort sites! In het begin is er respons, maar later ook niet meer.

Die zijn het ook zat geworden, denk ik dan, en logisch! Hallo anoniem, wat jammer dat je zoveel kritiek benoemt zonder ervoor uit te komen wie je werkelijk bent. Heb je interpersoonlijk of nabij ervaring met narcisme? Ik hoop dat wat gezocht is wordt gevonden, herkenning, erkenning, kracht, inzicht, wat dan ook om tot ontwikkeling te komen.

Hoi Sietske, Pas vandaag lees ik je reactie terug. Eigenlijk schrok ik er zelf van. Inderdaad, ieder in eigen waarden laten, ik ben het met je eens. Sorry aan iedereen die ik ermee heb gekwetst! Misschien had ik een baaldag met kortsluiting, ik weet het niet meer? Of misschien weet ik het wel! Kort na de breuk en in de relatie met haar zijn veel van de verhalen hier vergelijkbaar met mijn verhaal in die tijd die ik zo hier en daar heb achtergelaten.

Bijna totaal verloren heb ik mij gevoeld. Dat heeft maanden geduurd en daarna ging het met beetjes steeds beter. Maar af en toe is er boosheid, onbegrip over het kwaadaardige en voelt bijna alles onrechtvaardig. En ja, dan zijn veronderstellingen eenzijdig, ongenuanceerd en flap ik het eruit. Vaak kan ik er met mijn gevoel niet bij dat het me is overkomen. Maar die liefde, dat verlangen was zo groot en de weerstand zo klein.

Het was niet dat ik niet meer wilde, maar ik moest haar loslaten en daarom wilde ik, anders zou er alleen maar eindeloze leegte overblijven. De conflicten bleven zich herhalen en steeds sneller, ondanks of dankzij mijn verzet. De gewetenloze zeer onfatsoenlijke vernederingen stapelden zich op en bleven zich opstapelen. Zeer waarschijnlijk zal er bedrog zijn geweest waarvan ik niet eens wil weten om me nog meer pijn te besparen.

En de leugens verpakt in verdraaiingen of door de aandacht te verleggen. Doorslaggevend is misschien wel geweest hoe zij haar zoon behandelde.

De kleine jongen wist vaak niet meer waar hij aan toe was en onderging het alsof het erbij hoorde. Na herhaaldelijk waarschuwen heb ik een melding gedaan bij het AMK. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Tsjee, wat een ongelooflijke duivelse bitch! Maar hoe raar ook, ik hield van haar, en ik vind het vooral in en in triest. Mijn reactie hierboven zal het niet verklaren, of misschien wel voor sommigen, denk ik.

Eigenlijk kom ik wel uit bij mijn reactie waar ook deze een vervolg op is. De fout is geweest om mijn aannames en veronderstellingen kritisch te uiten. Beter is er het zwijgen toe te doen om mensen niet te raken, of dan met een andere nuance! Beste wanhopige moeder, Inmiddels ben ik bijna 66 jaar, ben 25 jaar getrouwd geweest met een narcistische getraumatiseerde man…heb slechts 1 zoon van nu 35 jaar.

Ik had me de relatie met mijn schoondochter ook anders voorgesteld en toch……als moeder bouw je een band op met een zoon , die is zeer speciaal…je bereid je zoon voor op zijn toekomstig leven en hopelijk in een gelukkige relatie…echter je kunt niet meer doen dan je best als moeder…als je jezelf leeggegeven hebt.

Zonen raak je kwijt, ze gaan zich hechten aan het meisje en haar familie, daar kwam ik ook pas door ervaring achter.. Op enig moment had mijn zoon een probleem en tsja wie wordt dan gebeld?

Ik heb niets opgerakeld, slecht advies gegeven over het probleem waarvoor hij belde, met de geruststelling dat als dit niet werkte en hij aanvullend advies wilde, hij altijd mocht bellen…heeft wel jaren geduurd…. Ik hoop dat u hiermee een steuntje in de rug krijgt. Trouwens, zowel zoon als schoondochter zijn beiden universitair geschoold.. Heel veel sterkte wens ik je , ja, het is hartverscheurend hoe je zoon zo ingepalmd wordt.

Het is zo en niet anders. Wacht en bid voor betere tijden. Jouw zoon wil wel maar kan niet anders, hij is onderinvloed van alle dreigingen en manipulaties en waarschijnlijk heeft hij het zelf niet in debatten.

Als er geen kinderen zijn dan inpakken en wegwezen maar dat zal niet toegelaten worden. Hallo wanhopige moeder, ik kan je niet helpen maar ik herken wel het eea in je verhaal, zo ben ik een neef kwijt geraakt aan een gekke vrouw. Hij is helemaal in haar wereldje meegegaan en heeft inmiddels met heel de familie ruzie gemaakt. Als je leest hoe een sekte werkt, dan zie je daar veel kenmerken terug die je bij de gedragingen en effecten van narcisme ook terug ziet.

Mogelijk helpt het om het van die kant te bekijken. Je zoon is in de ban van een sekteleider. Hier kan ik zelf over mee praten als zoon van een narcistische moeder. Als je er midden in zit, zie je de gekte niet meer, en je gaat erin mee.

Het heeft weinig met intelligentie te maken. Uit onderzoeken blijkt dat bij sektegangers delen van de hersens dusdanig anders zijn gaan werken dat ze niet meer kritisch kunnen nadenken. Als jou zoon vrienden heeft zullen die als eerste met hem kunnen proberen te praten en laten inzien dat die controle etc niet normaal is. Zodra hij dit langzaam doorkrijgt zal hij gaan zien dat hij in een gevangenis is beland, geisoleerd is en opgezet is tegen jou. De kansen zijn klein, en soms komen de kansen pas na lange tijd en soms zelfs niet.

Maar er is in ieder geval wel hoop. Je zou eens kijken of je inlichten in kunt winnen bij een instantie die er verstand van heeft. Jeugdzorg etc, die doen ook aan interventies om mensen uit de handen van een narcist te krijgen. Deels zal je ook moeten accepteren dat hij zijn eigen weg volgt en de fouten zal moeten maken die hij maakt. Desalniettemin als je deur open staat voor hem is dat al voldoende. Narcisten zijn helaas zo machtig als de duivel.

Mijn vader heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis, een schizofrene ontwikkeling en een alcohol verslaving. Vroeger ben ik zowel fysiek als geestelijk mishandeld.

Hij valt me nog vaak lastig en het houdt naar mijn idee niet op tot hij op een blijde dag dood neer zal vallen. Het is moeilijk ermee om te gaan omdat er veel mensen daardoor liever hun afstand bewaren en hierdoor is vrienden maken ook erg lastig. Mijn vriend wil er namelijk niets van weten als het me slecht gaat en vind dat ik dan zeur.

Ik wil niet ook nog ruzie met hem en hem kwijt raken heeft iemand tips? Zo te lezen ben je misschien wederom in een narcistische val getrapt met je huidige vriend. Dat is niet gek want mensen zoeken op wat ze gewend zijn, helaas! Als hij niet met je meevoelt en je kan troosten en van je houden maar in plaats daarvan jou kleineert, heeft hij absoluut niet alles!! Liefs en sterkte gewenst.

Een vriend die niks wil weten van jou verdriet klinkt mij ook als potentieel narcistisch. Als jenpartner huilt of verdriet heeft dan wil je die toch aanhoren en troosten? Ook rijkt het handvatten om te gaan met een narcist. Mensen die je alleen willen horen als het goed gaat en snel beu worden als het slecht gaat zijn egoistisch. Ik snap als je dag in dag uit het erover wilt hebben dat je dan nog niet klaar bent om een leuke relatie te maken, maar als je niet op een volwassen manier met elkaar kan praten dan is dat een grote rode vlag.

Accepteer dat je zelf niet goed kan inschatten of iemand goed is of slecht, heb het eens met een gezonde vriendin erover hoe die jou vriend ziet, misschien verheldert dat. Ik ben er sinds 2 jaar achter dat ik met een narcist leef. Ik ontdekte het via mijn psycholoog. Hoe moest ik mezelf staande houden? Iets klopte gewoon niet en toen zei mijn psycholoog, google thuis maar eens op narcisme. Maar goed, ik ging hem hiermee confronteren en dat had ik nooit moeten doen! De volgende dag ging hij mij doodzwijgen!

En als ik ergens niet tegen kan is dat het wel. Ik stortte weer in en ik zocht weer contact met hem om mij ook maar niet ellendig te voelen. Hij heeft mij en mijn kinderen zo ook eens een keer zonder pardon op straat gezet.

En het ging maar om een hele kleine discussie waar ik op dat moment niet met mij liet sollen en mijn standpunt vasthield. Ik was in shock toen hij zei dat ik het huis uit moest. Ik was in paniek en vluchtte het huis uit, ging naar iemand toe om daar even snel mijn verhaal te doen. Ik ging weer terug want mijn kinderen zaten daar ook nog. Ik keek op mijn telefoon terwijl ik naar huis ging en kon mijn ogen niet geloven! Hij had mij een berichtje gestuurd en vroeg wanneer ik mijn kinderen kwam halen want die had hij al buiten gezet!

Ik kwam aangereden en mijn kinderen stonden huilend op de stoep. Ik had ze in de auto gezet en probeerde nog met hem een gesprek aan te gaan want ik begreep het gewoon niet.

Eenmaal binnen en ik nog zwaar overstuur, probeerde ik een gesprek aan te gaan. Maar hij leek wel van steen en zijn blijk was ijzig dat had ik nog nooit gezien.

Hij keek als een psychopaat! Ik kon praten wat ik wilde maar ik drong niet tot hem door! Uiteindelijk ging hij naar bed en zei tot morgen. Ik heb mijn spullen gepakt en ben weggegaan.

Wat dacht hij nou, dat ik nog in zijn huis zou blijven! Na een week bij mijn vriendin te zijn geweest en hij dus niet wist waar ik uit hing en ook niet heeft gevraagd hoe het met mij ging, heb ik contact opgenomen. Ik kan mijzelf nog steeds voor de kop slaan!

Maar net zoals vele is de vraag, waarom stellen wij onszelf zo achter?! Ik neem het mijzelf kwalijk dat ik het pik. Maar denk dat het komt dat ik mijzelf te zwak voel. Bang weer alleen te zijn, terwijl ik ondertussen weet dat het mij ten goede zou komen. Binnenkort start mijn behandeling voor psychotrauma i.

Ik heb daar ook verteld dat ik met een narcist leef en die man die de intake afnam zei dat het overleven is, ik wist niet beter door mijn jeugd en dit is dan een veilige manier om in die cirkel te blijven. Klinkt ook wel logisch, maar er zijn ook vast mensen die leven met een narcist en die geen traumatische jeugd hebben. Daarom volg ik het niet waarom we het accepteren terwijl je verstand allang weet dat het foute boel is.

In elk geval lastig. Ik weet wel dat ik er klaar mee ben. Dit jaar begon voor mij uiterst slecht want kreeg te horen dat ik epilepsie heb, wat vanaf mijn 20e al zo blijkt te zijn en daarnaast kreeg ik nog een andere psychische diagnose waar ik enorm tegen heb moeten vechten. En ik ben er nog lang niet maar heb mij voorgenomen om aan mijzelf te werken en mij niet meer in een negatieve spiraal naar beneden te laten trekken. Daarom, leven met een narcist maakt je kapot!

Liegen kunnen ze als de beste! Het is zo erg dat ik gesprekken gewoon zit op te nemen. Ene moment zegt hij dit, andere moment zegt hij dat. Of hij weet zich zogenaamd iets niet meer te heugen. Wat ik wel lastig vind is dat het lijkt of ik hem in een kwaad daglicht wil stellen. Ik mag gewoon met andere mannen afspreken, het interesseert hem niet.

Is dit een teken dat hij dan zelf vrij bal heeft, hoe zien jullie dat? De reden dat hij trouwens nu zwijgt is dat ik hem betrapte op een leugen. Ik sprak hem hierop aan en ik voelde mij voor het eerst uiterst rustig. Ik zei hem ook dat ik mij er totaal niet meer om druk ga maken en dat hij alleen maar zijn eigen ruiten in zou gooien.

Nou goed, uiteindelijk wende hij het gesprek af door het over mijn dochter te gaan hebben en dat zij niet zover was gekomen zonder hem en dat ik een slechte ouder ben bla bla. Ik glimlachte, knikte nee en zei op een hele relaxte toon: Maar weer op een koele relaxte manier. Ben erachter dat ook mijn moeder een narcist is…je zelf beschermen, er niet op in gaan en je eigen leven leiden, heeft mij geholpen tijdens mijn huwelijk.

Ik denk dat ik ook met een nacist getrouwd ben.. Ik heb een vader met het syndroom van asperge en een man waar ik 17 jaar mee samen ben die narcisme heeft. Allebei geven ze je het gevoel dat wat liefde betreft, ik niet de moeite waard bent. Geen eigenwaarde enz… Er zijn dagen dan ben ik sterk genoeg om er mee om te kunnen gaan, er zijn ook dagen dat het hopeloos voelt, en ik alleen maar denk: Een gevoel waar ik niet te lang in kan blijven hangen.

Dan raap ik mij bij elkaar en dan maak ik er het beste van voor mijn kindjes en mij. Of er ooit een dag komt dat ik voor mijzelf zal kiezen, ik weet het niet. Denk dat mijn zelfvertrouwen een te grote deuk heeft opgelopen om die stap te durven zetten. Beste Jojo, Als ik je een tip mag geven; kies voor jezelf! Dat komt niet alleen jou maar ook jouw kindjes ten goede. Ik heb onlangs, na een relatie van 16 jaar ook de stap gezet.

Het is een heftig traject, een emotionele achtbaan maar uiteindelijk voel ik me bevrijd en de kindjes zijn totaal positief veranderd. Het leven is te mooi om niet gerespecteerd en geliefd te worden. Je bent echt de moeite waard! Ik heb een narcistische moeder en een man met ass. En mijn man triggerde mij met zijn gedrag en de dingen die hij zei alsof ik niks waard was.

Nu begrijp ik pas dat dat komt door mijn moeder en vader. De pijn uit mijn jeugd is bovengekomen door mijn ass man. Zorg goed voor jezelf! Ik lees een narcist vind zich zelf goed en andere mensen gestoord , lekker belangrijk wat een andere denkt Ik ben zo in mijn zelf en eigen wereld gekeerd en zo narcistisch dat ik zelfs te lui ben om over andere mensen een mening te hebben en zelfs niet eens instaat ben om over een ander iets negatiefs te denken, want als ik da wel doet moet ik al te veel aan een andere denken en daar ben ik te egoistisch voor.

Maar narcisten zijn niet tevreden genoeg en daarom kan ik al uberhoud nooit zeggen dat ik alles goed en top vind van mijzelf , en daarom om toch op rechtmatige wijze mij zelf wel goed te vinden , want ja dat willen narcisten maar al te graag, dus ben zo narcistisch dat ik het van mijzelf ook eis dat ik het verdient heb om te zeggen dat ik me zelf zo goed vind. Dus daar werk ik dan ook aan om want pas dan verdien ik het pas om me zelf de hemel in te prijzen , maar mijn narcistische ontevredenheid is te groot om mijzelf als de beste persoon van de wereld de hemel in te prijzen.

Dus vind alleen maar iets goed als daar een gegronde en onderbouwende basis voor is. Nu lees ik narcisten kunnen niet tegen kritiek , maar ik streef naar rechtmatige verdiende eigen dunk dus wil alle kritiek graag horen want dan kan ik dat gebruiken om dingen te verbeteren en kan ik daarna mij n hoge eigenwaarde rechtmatig onderbouwen.

Kijk nu zullen lezers wel zeggen waren ze allemaal maar zo zwaar en extreem egoistisch dan zou niemand daar last van hebben. Dus ik ben wel zo extreem narcistisch en in zijn eigenwereldje gekeerd dat ik dus zo in elkaar zit en zelfs te egoistich ben om mij met een ander bezig te houden en erger nog lastig te vallen laatstaan dat ik met zo weinig mensen om mij heen instaat ben een ander de schuld te geven, nee dan zou ik al weer teveel aan een andere denken en daar ben ik te egoistisch voor.

Maar mischien zijn er al lezers die die iets meer zien aan mijn verhaal, maar wie nog niks in de gaten heeft.

Dan nu even concreet want ik ben geen narcist maar heb Autisme PDD nos en dat is een totaal andere sociale beperking. Want met autisme is juist de rechtvaardigheid gevoel te hoog om hetzelfde te zijn en te andere mensen te flikken als wat een narcist doet en mensen met autisme die willen geen mensen tot last zijn en kijken juist hoe ze er mee omgaan en hebben wel schuld gevoel als ze iets verkeerd gedaan hebben en die willen hun eigenwaarden eerst verdienen en die hebben het vermogen om andere gek te vinden behalve zich zelf.

Helaas komt het in de sociale communicatie wel vaker voor dat een ander iets negatiever opvat wat iemand met autisme zegt dan wat de autist bedoelt. Ik zal in zo geval dan nader uitleggen wat ik bedoelde want ja ik ben te veel in mijn zelf gekeerd om iemand met opzet te willen beledigen.

Dus dan maar liever nader uitleggen da ik he goed bedoel. Nee , want een autist wenst alleen op zo manier aan zich zelf te denken dat het niet tenkoste en over de rug van een andere gaat.

Kijk net als dat nationalisme pas politiek fout is als het gepaard gaat met racisme en discriminatie. Ik ga niet ergens heen als de kans op herhaling da he mis gaat aanwezig is op zowel social media als in he echte realive ja want ik ben te egoistisch om mijn energie te steken in een andere en dat zou ik juist dan op de meest negatieve manier doen ook als dat middels conflict situaties met andere mensen gebeurt.

Het is belangrijk inderdaad voor mensen het verschil te herkennen tussen autisme en narcisme. Autisten kunnen soms ook wat moeilijker zijn om mee in contact te staan, maar mijn ervaring is dat ze wel oprecht zijn. Dat is met een narcist absoluut niet het geval. Goed van je dat je het benoemd hier! Ik heb ook autisme en botst heel erg ik heb me wel laten onderzoeken anderhalf jaar lang omdat ik wist dat er iets met me was. Vanaf kleins Af aan al. Of gewoon om mij op het verkeerde spoor te krijgen.

Ik weet het nu ze is narcist tanx. Authis bestaat niet je heb auhisme is soms beledigd maar die echt authisme me hebben zien dat niet. Zet daar zo fout in. Maar die zich liefer wil leven en authisme.

Wil onder scheiden narcisme is niet zelfde en borrelijn ook niet. Het is steeds anders. Het is mij al vaak opgevallen dat autisme en narcisme vaak verward worden door mensen die niet gewend zijn om met narcisten en autisten om te gaan.

Ik vind dat je het hier geweldig onder woorden hebt gebracht, ik had het door en moest erom lachen. Ik denk echter niet dat veel mensen jouw satirische reactie snappen. Dat is auti-humor…Slechts toegangkelijk voor een select publiek. Een autist heeft alle spulletjes geordend en netjes neergelegd.

Hij kent het verschil tussen zijn bureau en dat van zijn buurman. Zelfs al komt er een meetlint aan te pas om de beide ruimtes op gelijkwaardige wijze gescheiden te houden. Een autist zal altijd je bureau persoonlijke ruimte respecteren, als het bij hem ook gebeurt.

Een narcist kan het geen flikker schelen als zijn spullen op het bureau van zijn buurman terecht komt. Sterker nog als er een meetlint aan te pas komt, zal de narcist het juist gebruiken om jou als persoon op te meten en niet jouw bureau.

Als hij van mening is dat jij niet groot genoeg bent, dan beschouwt hij je als minderwaardig en zal allles in zijn macht doen om jou in een ondergeschikte positie te krijgen. En het ook nog eens accepteert als hij zijn spullen op jouw bureau legt. Een autist wil in harmonie leven met zijn omgeving en is al blij met zijn eigen kleine bijdrage als hij zelf mag bepalen wat dat is. Hij is het meest gelukkig in zijn eigen wereldje.

Een narcist wil altijd de boventoon kunnen voeren. En is het meest gelukkig als hij zijn hele omgeving als zijn wereldje kan beschouwen. Vanaf regel 1 van je reactie herkende ik autisme. Persoonlijk ken ik een tweeling en beide zijn autistisch, en heb ik omgang mee. Wat dat betreft ervaar ik geen beperking, behalve mijn eigen, en vind ik het een gave. Ook heb ik relaties van dichtbij meegemaakt van narcisten met autisten. Wederom hetzelfde; narcisme als beperking en autisme als een gave.

Autisme zal een gemiddelde eigenschap worden van een nieuwe generatie in de nabije toekomst gezien de genetische ontwikkeling. Geen mening maar een feit! Ik herken wat je zegt, ook in heb oa pdd-nos. Had een zogenaamde vriend met een enorm narsistisch karakter.

Alles wat ik kan zeggen op jouw verhaal is dat Narcissen toxic zijn en dat is pdd-nos op zichzelf niet. Hoewel ik hier woon sinds , vindt ik dat de televisie taal snel achteruit gaat…Met respect voor de omroepers op ons officiele avond nieuwsdienst op TV1. Sorry maar ik vind de stomme platte Amsterdamse taal uitspraak van te veel TV mensen, of als rapporter of actor of actresse op ons nationale zenders Te Ver Gat! Waarom moet er altijd en immer alleen plaat Amsterdams dialect altijd en immer Hilversum overheersen?

Daarom heb ik geen enkele interesse in al de domme series. Als een boer wil een vrouw heeft hij niet een TV serie nodig om een te vinden. En als er problemen zijn met ons overheid, kunnen wij die problemen bespreken. Maar wij hebben niet TV omroepers nodig om die Vreselijke platte taal te bespreka om ons te fertela hoe het moete gaan. Nederland heeft zoveel provincies , maar waarom moet de plaat Amsterdamse dialect alles van Nederland gaan over heerseh?

Daarom begrijp ik en velen anderen die niet van de zeer plaate, en vaak onverstaanbaar omroepsters die op onze omroep verklaren dat de enige taal in ons leven bestaat is het oer plaat Amsterdams? Met ons radio 4 gaat het geweldig beter. De eerste de beste Rif-aap spreekt en schrijft beter Nederlands dan jij Rosasolis. In de 47 jaar dat je hier woont had je wel een beetje beter je best kunnen doen, gesjeesde conservatoriumstudente.

Is het inderdaad een gesjeesde conservatoriumstudente? Weet je ook op welk instrument ze sjeesde? Ik ben jarenlang lid en commenter op dit site. Ga naar een andere site om te proberen die ook kapot te maken! Wie bent u om kritiek op mij te geven? Hoe ver is uw eigen onderwijs gegaan?! En waarom blijft u urenlang aan deze site? Heeft u niets anders met uw tijd te doen, dan mij en anderen te trollen?

Hij kan beter schrijven dan dat jij kunt lezen. Ik vind dat we Lars moeten voordragen voor de Libris literatuurprijs. Wat kan die man schrijven! Jij bent alle 13 discipelen van aanrander in zijn witte onderbroek Fiasco van Jole in een persoon! Een gezond denkend mens ziet dat namelijk aan je hersenloze reacties. En dan moet je het ook nog eens met talloze andere niks doen. Als je je vak verstaat, heb je dit soort gedrag helemaal niet nodig.

Wanneer kan ik weer eens TV kijken zonder ergernis? Hoe zou dit zijn bij al die talentenjachten die onderhand -denk ik- ieders neus uitkomen? Een voordeel hiervan is wel, dat hier de TV meer uit staat dan aan. Sinds tijden staat er een Macmini op mijn TV aangesloten voor de videocontent van over de hele wereld die o. Sporadisch bekijk ik nog iets van de verpolitiekte NPO en ook dan blijkt het vaak weer zonde van de tijd en vooral noodzakelijk om anderen te verhelderen waar ze misleid worden.

Jammer dat ik via de belastingen verplicht blijf mee te betalen aan de selectieve voorlichting die van de NPO via drie TV-kanalen uitgaat. Feitelijk financieren we momenteel aanrandingen. Onze Ministry of Truth; de meedogenloze Staatsmedia en Staatsradio waar iedereen maar 1 mening mag hebben Er worden vrouwen aangerand Maar dagelijks wordt ook NL en het gezond verstand aangerand door dit ongezond tuig.

Ze zijn nog te stom om door een hoepel te springen en daarom springen ze paradoxaal enoeg braaf door elke hoepel die de Propagandist-van-Dienst voor hun snotterende snuit houdt.

Recente reacties

Share this:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.